ایستگاه کاربری تخصصی

ایستگاه کاربری کلاسیک
فوریه 24, 2018
سیستم چاپ و نشر خودکار مدیا
فوریه 24, 2018
ايستگاه کاربري diVision Pro ويژه کاربري تخصصي توسط راديولوژيستها و متخصصيني طراحي شده است که علاوه بر ابزارهاي معمول کاري و پردازش دوبعدي تصاوير نياز به تصوير سازي مجازي و 3D Processing به همراه فانکشهاي پيشرفته در MPR و MIP و MinIP هستند.در رابط کاربري اين سيستم کليه ابزارهاي تشخيصي حرفه اي براي دسترسي آسان کاربر پياده سازي شده است به نحويکه بدون نياز به نرم افزار جانبي، کليه موارد مورد نياز را در يک پنل در دسترس داشته باشد.

مشاهده کاتالوگ:diVision Pro