چشم انداز

ماموریت
فوریه 24, 2018
گواهی نامه ها و مجوز ها
فوریه 24, 2018
برزگترین تامین کننده راهکارها و شبکه های نرم افزاری در حوزه تصویربرداری پزشکی در کشور در پایان 10 سال اول فعالیت، و بزرگترین در منطقه در پایان 10 سال دوم.